Handelsbetingelser

 

Alle kurser og uddannelser i denne shop sælges af NetværksMester, Vængegårdsvej 29, DK-4370 Store Merløse.

Vi kan kontaktes på salg@netvaerksmester.dk

Alt i shoppen kan betales med både VISA, MasterCard, American Express og Dankort.

Betalingskort

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

 

Betalingsbetingelser

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Når du har betalt dit kursus, vil det blive leveret pr. mail i løbet af få minutter (i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage).

Hvis du har købt NetværksMester-kurset, får du første session indenfor kort tid. Næste session følger 14 dage efter.

Er der problemer i forbindelse med købet, kan du kontakte os på sm@netvaerksmester.dk.

Lever kurset ikke op til dine forventninger, refunderer vi hele beløbet – dog senest 14 dage efter dit køb. Send os en mail på sm@netvaerksmester.dk.

Som deltager skal du levere en mailadresse, der fungerer. Det er den, du modtager kursets sessioner på. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til sm@netvaerksmester.dk.

NetværksMester kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til spamfiltre eller mailadresser, der ikke fungerer. Det er dit ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på sm@netvaerksmester.dk.

Du modtager også en kvittering for dit køb på din mailadresse. Den skal du selv passe på.

I denne shop kan du benytte Dankort, Visakort, American Express og MasterCard som betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

NetværksMester gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, når dit køb er afsluttet.

 

Rettigheder

NetværksMester har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser og uddannelser. Ved køb opnår du brugsret til materialet. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med NetværksMesters virksomhed. Navnet NetværksMester må ikke bruges i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og navnet NetværksMester anvendes i strid med denne bestemmelse, er NetværksMester berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse samt berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som NetværksMester måtte pådrage sig i relation til sine produkter, er begrænset til direkte skade og tab. NetværksMester skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om NetværksMester har handlet simpelt uagtsomt. NetværksMesters erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. NetværksMester kan frit vælge sproget for al anden kommunikation.

 

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem NetværksMester og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Glostrup som første instans.