NetværksMester: Organisk netværk TM

 

Hvad?

 

Et struktureret samarbejde mellem virksomheder, hvor virksomhederne skaber værdi for hinanden i netværksklynger. Der er tale om et fysisk netværk, som giver mulighed for fælles inspiration, intern sparring og udvikling af gode relationer.

 

Netværket har en unik organisk klyngestruktur bestående af:

 

Virksomhedsklynger
Udgangsniveauet for strukturen, som består af virksomhedsklynger på 7-10 virksomheder fra forskellige brancher. Den enkelte klynge samles 1 gang pr. måned omkring et vedkommende tema, hvor der arbejdes efter en fast agenda i en faciliteret netværksform med professionelle mødeledere.

 

På den måde sikrer vi både, at alle møder bliver engagerende og relevante for alle medlemmer, og at alle får noget med hjem.

 

Via Master Mind-grupper om emner med fælles interesse får deltagerne inspiration, sparring og lokale samarbejdspartnere, som også vil fungere som ”kolleger”.

 

Et fortroligt rum, hvor vi løfter hinanden.

 

Fællesmøder:
De forskellige virksomhedsklynger mødes til fællesmøder hver anden måned. På møderne vil der blandt andet være:

  • Tilbagerapportering fra de forskellige klynger.
  • Tema-inspiration af lidt mere overordnet karakter.
  • Netværkstræning.
  • Faciliteret netværk på tværs af klyngerne – ud fra de udfordringer og erfaringer, som facilitatorerne oplever til møderne i virksomhedsklyngerne. Hvem vil have størst udbytte af at mødes?

 

Udveksling af erfaring og sparring på tværs.

 

Tilføjelser ad hoc
Den organiske netværksstruktur giver mulighed for knopskydning efter behov i ad hoc-grupper, hvor medlemmer af de enkelte klynger mødes på tværs – ud fra en aktuel, fælles interesse. Det kan for eksempel være en gruppe, der mødes omkring at ansætte den første medarbejder eller udfordringerne ved at begynde at handle udenfor Danmarks grænser.

 

På disse møder kan inspirationen for eksempel komme fra et medlem af en af klyngerne, som allerede HAR løst denne udfordring og kan dele sine erfaringer og sin viden. Det kan også være et planlagt forløb ud fra et afdækket behov – eksempelvis Strategisk Networking mod mere forretning.

 

Inspiration på højt niveau.

 

Hvorfor?

 

Med denne unikke netværksstruktur optimerer vi udbyttet af den tid, deltagerne investerer. Alle får udbytte med hjem og mulighed for at bidrage. Det skaber engagement og ejerskab og højner interessen på den lange bane.

 

Formen sikrer en løbende udvikling, og at alle får udbytte. På denne måde kan både medlemmerne og netværket udvikle sig dynamisk.

 

Deltagerne løfter hinanden for derved at løfte sig selv. Og på den måde løfter strukturen samtidig den sammenhæng, som deltagernes mødes i – eksempelvis et lokalområde, en erhvervsforening eller et iværksættermiljø.

 

Undervejs vil hver deltager udvikle ikke bare sin forretning men også sig selv.

 

Deltagerne får:

1-Styrket sine netværkskompetencer

2-Evne til at skabe givende relationer

3-Personlig udvikling

4-Træning i at møde nye kontakter

5-Træning i at præsentere sig selv og sin forretning

6-Sparring på udfordringer

7-Et fortroligt forum til idéudvikling

8-Professionelle mødeledere som sikrer og fastholder fokus/udbytte, alle bliver hørt osv. konstruktiv dialog

9-Hvordan?

 

Vi foreslår en opstartsperiode på et halvt år.

Klyngemøder holdes 1x pr. måned i 6 måneder – i alt 6 møder, 3 timer pr. klyngemøde.

Fællesmøderne ligger hver anden måned – i alt 3 møder.

Ad hoc-møder tilføjes efter behov og ønske.


Gør dine forretningsdrømme til virkelighed med NetværksMester – fordi gode relationer er guld værd.