Kvaliteten af de spørgsmål du stiller,

bestemmer hvordan det videre relations forløb er!

  • Hvilken beslutning er du glad for at have truffet?
  • Hvis du skulle holde en tale, hvem kunne du så godt tænke var tilhører?
  • Hvad er din helt store passion?
  • Hvad er det bedste spørgsmål du har fået fornylig?
  • Hvornår er du i en situation, så du glemmer tid og sted?
  • Hvornår oplever du, at du bidrager til en positiv forskel for andre?
  • Hvilke egenskaber værdsætter du mest hos andre?
  • Hvad skal der til for, at en udfordring tænder dig?
  • Hvilke karaktertræk sætter du mest pris på?
  • Hvornår har du sidst skabt trivsel for andre? Hvad gjorde du?