Vælg det rigtige netværk

 

I dag er der registreret mere end 1.100 forskellige netværk i Danmark, så det kan virke nærmest uoverskueligt at vælge. Samtidig får vi tudet ørene fulde med hvor vigtigt, det er at arbejde med netværk.

 

En rundspørge blandt virksomheder viser, at cirka 80 % deres bedste kunder kommer via henvisninger, anbefalinger, relationer, altså netværk. Samme billede ser vi indenfor rekruttering, hvor mellem 60 % og 80 % af jobbene bliver besat via netværk. Fysisk netværk, vel at mærke, for der er ikke noget, der kan erstatte mødet ansigt til ansigt med et andet menneske, hvor vi oplever ”hele pakken” og derfor knytter de stærkeste bånd.

 

Så der er ingen tvivl om, at det er en god idé at netværke, altså opbygge stærke relationer med andre. Og når vi samtidig ved, at der er en nøje sammenhæng mellem hvor meget tid og energi, du investerer i dit netværksarbejde, og størrelsen af dit udbytte, er det vigtigt at vælge dit formelle netværk med omtanke.

Så hvordan vælger du så det rigtige netværk for dig.

 

 

Hvis du vil lære mere om hvordan du kan få udbytte af at arbejde med netværk, så gå på opdagelse på vores hjemmeside, alternativt start med vores grundpakke, se mere her: https://www.netvaerksmester.dk/nvmstartpakke/